Om....

AOS (Alingsås ornitologiska Sällskap) är ett intressesällskap för fågelintresserade i Alingsåsområdet. Namnat bestämdes under vårt startup-möte 13/10 2009. Medlemsantalet i AOS idag (2019-01-08) är ca 120 st och siffran ökar ständigt.

 

Vårt syfte är att lite ta tillvara på fågelintresset i kommunen och vara en samlande punkt för detta samt att kunna vara en resurs för frågor i ämnet och närbesläktade sådana som Natur-/Miljöfrågor etc.

 

Det är alltså idé att göra sin röst hörd via vårt forum, raportsystem eller email när något är i görningen. Denna hemsida kommer alltså att utgöra ett slags "nav" i vår verksamhet och därmed tjäna som sambandscentral för både in- och utgående information. Den är också tänkt som ett hjälpmedel för fågelskådare i alla kategorier genom att t.ex erbjuda nyttiga och informativa länkar etc.

 

Välkommen att bli medlem...

 

Medlemsavgiften är fn 100 kr/år för drift av hemsida, aministration etc. Som medlem får du tillgång till AOS forum och möjlighet att få aktuella lokala fågelrapporter direkt till din telefon via BAND.

 

medlemsregistrering