Beskrivning av intressanta platser för fågelskådning i alingsåsområdet....

Här vill vi ha hjälp med att göra beskrivningar av våra fågellokaler...
 
 
 
Lokal GPS dest Kort Info
Nolhagaviken N 57º 56.073', E 012º 30.250' Alingsås pärla när det kommer till sjöfågel. Även en utomordentligt bra sträcklokal.
Kongo N 57° 56.003', E 12° 30.493' Ett urskogsområde mellan Tallhyddan och reningsverket
Rödene N 57º 56.999', E 012º 34.068' På vägen in till flygfältet vid östra sidan om skogsdungen finns en bra oservationsplats för såväl sträckande som stationär fågel.
Brobacka N 57º 58.542', E 012º 25.972'
En klassiker för fågelskådare i Sverige som genom åren bjudit på mången raritet.
Näset N 57º 57.478', E 012º 26.172'

Näset eller Norra Hjällnäs som det också heter ligger strax innan Brobacka från Alingsås räknat.

Tomtered N 57° 56.637', E 12° 33.313' Numer är denn lilla godbit urdikad och i stora delar förstörd. Det är annars en bra lokal för rastande småfågel. Få se om den återhämtar sig.
Ålanda N 57° 59.446', E 12° 26.657'
Norr om Brobacka, mellan Antan och Ålandasjön ligger denna lokal med forsar och kvarndam.
Lilla Vardsjön N 57° 54.486', E 12° 30.803' En nästa igenvuxen sjö med skogsdungar, buskar och vass för diverse sångare.
Rödeneskogarna N 57° 58.373', E 12° 30.404' Storskogar omger Alingsås på alla håll och kanter, området ut till Brobacka är ett stort
obrutet skogsområde att sträcka ut i.
Risveden N 57° 58.979', E 12° 21.175' Ett stort skogsområde, brutet landskap med gott om sjöar och små mossar, få sommarstugor men aktivt skogsbruk.
Kollanda mosse N 57° 56.534', E 12° 15.353' En mosse i södra kanten av Risveden, en gång på det exploateringsglada 80-talet tänkt
att bli regionens stora soptipp… så blev det icke.
Huvden N 57° 54.248', E 12° 20.699' Två vassrika vikar söder om Sjövik med gammelekhage och åkermarker. Bra flyttfågellokal.
(Södra) Hjällsnäs N 57° 50.924', E 12° 19.488' Där sjön Mjörn slutar finns en badplats och en båthamn. Söder därom finns åkrar och ängar med rikligt av sträckfågel vår och höst.
Östad N 57° 57.611', E 12° 23.985' Ett utmärkt promenadstråk öster om Östad säteri, lämpliga för en rundvandring
i kanten av sjön Mjörn
Hunseredsviken N 57° 50.617', E 12° 21.425'

Liten del av Öjaredsviken som går att nå på delvis samma vägar som leder till Hjällsnäsviken, med ett litet fågeltorn.

Grosjön N 57° 57.522', E 12° 11.844' Liten delikat slättsjö mitt i åkerlandskapet, med några par skäggdopping, sothöna, knölsvan och grågås, även brun kärrhök och tornfalk.
Vikaryd Södra Våtmark

N 57° 56.862', E 12° 26.342'

Vikaryd Norra  Våtmark N 57° 57.551', E 12° 26.705'
Tills vidare kan ni också titta på Stig Fredrikssons hemsida.....