Kalender

Februari 2024
M Ti O To F L S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
Today2
Total132728

 

Fågelskydd och föreningsombildning

 

 

För att kunna vara en organisation med större tyngd i fågel- och miljöfrågor så kommer Alingsås Ornitologiska Sällskap (AOS) snart att ombildas till en ideologisk förening i syfte att bl.a vara en intresseförening som bevakar fågelskyddsärenden i kommunen. Som ideell förening kommer AOS framleddes ta ut en årsavgift av sina snart 300 medlemmar istället för den engångsavgift som hittills varit gängse praxis.

AOS samarbetar med de närliggande ornitologiska föreningarna i detta arbetet. Arbetet omfattar en rad olika frågor rörande bl.a. våtmarker och våtmarksrestaurering, reservatsbildning, avverkningsplaner, kommunala skötselprogram för skogar och parkområden, vindkraftsetableringar och vissa jaktfrågor.

Viktigt är också arbetet med att skydda sårbara rastning- och häckningsbiotoper.

Som regional förening till Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) stödjer vi oss på det

handlingsprogram som SOF tagit fram. Det löpande arbetet sköts av vår fågelskyddsgrupp.

Rapporteringen av fågelobservationer och inventeringar ger underlag för forskning och åtgärdsprogram.

Aktuella pågående och kommande projekt:

  • Nolhagaviken: Nyskapa öar för att skapa mångfald o bra rastmöjligheter.
  • Våtmarker: Dialog med våtmarks ägare.
  • Grustag: Dialog med grustags ägare.
  • Fågelholkar. Tillverkning och uppsättning

Tony/Christer