Om....

AOS (Alingsås ornitologiska Sällskap) är ett intressesällskap för fågelintresserade i Alingsåsområdet. Namnat bestämdes under vårt startup-möte 13/10 2009. AOS håller nu som bäst på att ta form och vi beaktar ständigt input från våra medlemmar. Det är alltså idé att göra sin röst hörd via vårt forum eller email etc. Denna hemsida kommer tillsvidare att utgöra ett slags "nav" i vår verksamhet och därmed tjäna som sambandscentral för både in- och utgående information. Den är också tänkt som ett hjälpmedel för fågelskådare i alla kategorier genom att t.ex erbjuda nyttiga länkar etc.
Medlemsavgiften är fn 100 kr en engångsavgift för medlemsregistrering. En årsavgift för att täcka löpande utgifter kan komma att införas senare. Som medlem får du tillgång till AOS forum och möjlighet att få aktuella lokala fågelrapporter direkt till din telefon via SMS.

medlemsregistrering