FIA (Fåglar I Alingsås)

  
 
En möjlighet att få kännedom om lokala observationer finns via vårt SMS-system (FIA). Tjänsten bygger på att man (registrerad medlem) via SMS rapportera en observation till ett mummer som du erhåller första gången du skickar ett sms till nummer 070903296010. Det återsända i nummret svars-SMS:et använder du sedan fortsättningsvis.
Rapportera art, plats och tid och ev kommentar om omständigheter kring obsen t.ex stationär, drog iväg etc., ungefär som i Dagens Fågel. När du sänder sms:et förmedlas det direkt ut till oss andra medlemmar och vi kan lägga på en rem och med blixtens bege oss till aktuell plats.
Du kan också ladda ner "SMSgrupp-appen" AnroidApp eller iPhoneApp och välja "tillhör redan en grupp" och där se rapporten och ev possition på karta. Detta är dock ingen nörvändighet då SMS-rapporterna fungerar som vanligt traditionellt sms ändå.

 

Saker att tänka på:
  • Vi ska också undvika att hålla konversation av privat natur över denna kanal då vi andra kanske inte vill ta del av sådan.
  • Undvik också att SMS:a direkt till medlemmar direkt i Appen då de andra också kan ta del av innehållet.
  • Som medlem och inloggad kan man till höger på hemsidan också se de 140 första tecknen i de de senaste 10 rapporterna. Uppdatering sker i realtid.

 

Vad rapporterar vi?

 

  • På våren kan rapporter om första observationer av flyttfågeln vara på sin plats. Senare på året ter sig rapporter om tofsvipor tämligen ointressant. Ni fattar poängen.
  • Rariteter, tillfälliga fågelgäster och fågla ovanliga för regionen rapporteras alltid. Ni/Vi får lita på allas vårt omdöm i denna fråga.
 

För att ha tillgång till denna tjänst måste du vara medlem.

Medlemsavgiften är fn 100 kr/år inklusive SMS-rapporterna. Avgiften betalas till vårt konto.

Tag därefter kontakt med Tony Norman som lägger till dig i Rapportgruppen.

 

Är du ny kan du registrera ett användarkonto genom att klicka på "Registrera dig" i menyn ”Användar Login” nederst till vänster på startsidan.

betalning medlemsregistrering...