Fåglar i Alingsås på BAND

  

BAND

 

En möjlighet att få kännedom om lokala observationer finns via vårt rapportsystem på BAND. Tjänsten bygger på att man som (registrerad medlem) via en App i sin smart phone får och kan rapportera en observation till från och till andra medlemmar i gruppen. 
Rapportera art, plats och tid och ev kommentar om omständigheter kring obsen t.ex stationär, drog iväg etc., ungefär som i Dagens Fågel. När du sänder meddelandet förmedlas det direkt ut till oss andra medlemmar och vi kan lägga på en rem och med blixtens hastighet bege oss till aktuell plats.
 
Saker att tänka på:
  • Vi ska också undvika att hålla konversation av privat natur över denna kanal då vi andra kanske inte vill ta del av sådan.
  • Undvik också att SMS:a direkt till medlemmar direkt i Appen då de andra också kan ta del av innehållet.

 

Vad rapporterar vi?

 

  • På våren kan rapporter om första observationer av flyttfågeln vara på sin plats. Senare på året ter sig rapporter om tofsvipor tämligen ointressant. Ni fattar poängen.
  • Rariteter, tillfälliga fågelgäster och fågla ovanliga för regionen rapporteras alltid. Ni/Vi får lita på allas vårt omdöm i denna fråga.
 

För att få inbjudan till denna tjänst måste du vara medlem och metala medlemsavgift.

Medlemsavgiften är fn 100 kr/år och avgiften betalas vi registrering och årligen enligt länken nedan

betalning och medlemsregistrering...