Kollanda mosse


En mosse i södra kanten av Risveden, en gång på det exploateringsglada 80-talet tänkt
att bli regionens stora soptipp… så blev det icke. Ibland helt vattenfylld vid vårfloden, en
del intressanta fåglar typ trana, stjärtmes, orre och fiskmås. Grönbena (bild) har spelat på
våren och varfågel setts… Utsiktsplatsen vid NV kanten är utmärkt, på foto 1967 ses hur
det kunde se ut då, nu bör den utan tvekan buskröjas. 70 arter rapporterade till Svalan för
1963-20090903.
Obsar: http://www.artportalen.se/birds/uttag_obslista.asp?lokalid=854&fromyear=2009&tomyear=2009