Alingsåskryss mm.

30/1 – 2016

Nytt år och nya utmaningar. Kanske deltog ni i VGOF:s årliga artrally efter nyår. Själv var jag bortrest med fick en underhandsrapport från ett av alingsåslagen och konstaterade att de låg väldigt bra till efter halva dagen ungefär. Inget talade för att det senare hälften skulle gå sämre då det återstod ett antal potentiella lokaler att utforska.

 

Även vi AOS:are har ju numer som tradition att sista helgen i januari ha en egen liten runda i Alingsås kommun. Denna gång går dert av stapeln lördagen den 30/1 när det ljusnar och pågår hela dagen fram till 16:00. Då samlas ni för genomgång, bokslut och en fika. Platsen för detta blir hemma hos Tony Norman på Västgötagatan 9 i Alingsås.

 

Måste också sticka emellan med en uppmaning om att ni väl inte glömmer att matta våra vinterfåglar i denna bistra vintertid. Ge dem gärna lite fett (saltfritt) och vatten också. Det är ont om fritt vatten nu.

Stenknäck

 

Du som gärna vill vara med men inte har någon att bilda lag med kan höra av sig till Dick Strecker på telefon 0708-194869 så försöker han hitta något sammanhang/grupp där du kan delta.

Du kan också skicka ut en fråga via vårt FIA-system om du är ansluten.

 

 

    Regler

 

 

1. Varje lag skall bestå av 2-4 deltagare.

 

2. Kryssning får göras mellan 00:00 och 16:00 under den aktuella tävlingsdagen.

 

3.Tävlingsområdet är Alingsås kommun. Samtliga fåglar måste befinna sig inom kommungränsen (kommunkarta) för att räknas. Ni kan exempelvis inte stå i Torp och räkna en fjällvråk som kretsar över Vårgårda.

 

4. Samtliga deltagare i laget måste under dagen se eller höra arten för att den skall få räknas. Det behöver dock inte nödvändigtvis vara samma exemplar.

 

5. Det är inte tillåtet att med inspelade läten locka fram fåglar med hjälp av bandspelare, mobiltelefon eller annan apparatur.

 

6. Vi får under tävlingen inte köra bil på enskild väg där skyltar finns uppsatta, exempelvis Näset och Östad säteri.

 

7. Deltagande kostar 1 krona per rapporterad art och deltagare. En del av pengarna kommer att gå till priser och eventuellt överskott går till Alingsås Ornitologiska Sällskap för att täcka kostnader i samband med sällskapets arrangemang. Avgiften betalas i samband med att artlistan lämnas in. För er som väljer att maila in listan kan betalning göras på konto Clearingnr: 83048, Kontonr: 23 531 603-1. Glöm inte att skriva ert namn.