Alingsåskrysset 31/1 – 2015

 

Dags att avsluta jul- och nyårsfirandet och ge sig ut i naturen för nya skådarinsatser. Vårt årligen återkommande "Alingsåskrysset" börjar nu närma sig och går i år av stapeln Lördagen den 31/1. Liksom tidigare år gäller det att, inom Alingsås kommuns gränser, "kryssa" så många fågelarter som möjligt under en dag. Tävlingsregler finns här nedan.varfågel

Efter tävlingen samlas vi för artgenomgång, mingel och vamkorv  samt en liten prisutdelning till segrande lag. Plats för detta blir Hemma hos Tony Norman på Västgötagatan 9 i Alingsås, Kl 16:00.

Du som gärna vill vara med men inte har någon att bilda lag med kan höra av sig till Dick Strecker på telefon 0708-194869 så försöker han hitta något sammanhang/grupp där du kan delta.

Du kan också skicka ut en fråga via vårt FIA-system om du är ansluten.

 

 

Regler

  1. Varje lag skall bestå av 2-4 deltagare.

 

  1. Kryssning får göras mellan 00:00 och 16:00 under den aktuella tävlingsdagen.

 

  1. Tävlingsområdet är Alingsås kommun. Samtliga fåglar måste befinna sig inom kommungränsen (kommunkarta) för att räknas. Ni kan exempelvis inte stå i Torp och räkna en fjällvråk som kretsar över Vårgårda.

 

  1. Samtliga deltagare i laget måste under dagen se eller höra arten för att den skall få räknas. Det behöver dock inte nödvändigtvis vara samma exemplar.

 

  1. Det är inte tillåtet att med inspelade läten locka fram fåglar med hjälp av bandspelare, mobiltelefon eller annan apparatur.

 

  1. Vi får under tävlingen inte köra bil på enskild väg där skyltar finns uppsatta, exempelvis Näset och Östad säteri.

 

 1. Deltagande kostar 1 krona per rapporterad art och deltagare. En del av pengarna kommer att gå till priser och eventuellt överskott går till Alingsås Ornitologiska Sällskap för att täcka kostnader i samband med sällskapets arrangemang. Avgiften betalas i samband med att artlistan lämnas in. För er som väljer att maila in listan kan betalning göras på konto Clearingnr: 83048, Kontonr: 23 531 603-1. Glöm inte att skriva ert namn.