Artresultat Fågeltornskampen 2011

7 maj kl. 05:00 – 13:00

Nolhagaviken, Alingsås

1) Knölsvan
2) Sädgås
3) Grågås
4) Kanadagås
5) Bläsand
6) Kricka
7) Gräsand
8) Skedand
9) Brunand
10) Vigg
11) Knipa
12) Småskrake
13) Storskrake
14) Smålom
15) Skäggdopping
16) Storskarv
17) Gråhäger
18) Bivråk
19) Brun kärrhök
20) Sparvhök
21) Ormvråk
22) Fiskgjuse
23) Tornfalk
24) Stenfalk
25) Sothöna
26) Trana
27) Strandskata
28) Mindre strandpip.
29) Tofsvipa
30) Brushane
31) Enkelbeckasin
32) Småspov
33) Storspov
34) Rödbena
35) Gluttsnäppa
36) Skogssnäppa
37) Grönbena
38) Drillsnäppa
39) Dvärgmås
40) Skrattmås
41) Fiskmås
42) Silltrut
43) Gråtrut
44) Havstrut
45) Fisktärna
46) Silvertärna
47) Tamduva
48) Skogsduva
49) Ringduva
50) Större hackspett
51) Sånglärka
52) Backsvala
53) Ladusvala
54) Hussvala
55) Trädpiplärka
56) Ängspiplärka
57) Gulärla
58) Sädesärla
59) Gärdsmyg
60) Rödhake
61) Buskskvätta
62) Stenskvätta
63) Koltrast
64) Björktrast
65) Taltrast
66) Sävsångare
67) Svarthätta
68) Grönsångare
69) Lövsångare
70) Svartvit flugsn.
71) Blåmes
72) Talgoxe
73) Nötväcka
74) Nötskrika
75) Skata
76) Kaja
77) Kråka
78) Korp
79) Stare
80) Bofink
81) Grönfink
82) Grönsiska
83) Gulsparv
84) Sävsparv