Våren är nog här ändå...

Så var det igång igen, våraktiviteter med avklarad ugglekväll och start på Lars-Everts fågelkurs.

Ugglekvällen blev lite av en besvikelse, för att inte säga en ren flopp, då vi inte lyckades höra en enda uggla. Trots Fredriks väl genomtänkta plan för kvällen så uteblev hoandet. Det berodde troligtvis på att vintern fortfarande höll sitt grepp och att vi var ett par veckor tidiga för en sådan exkursion. Vad som dock var glädjande var att uppslutningen var stor då både folk från SNF och AOS samlade ihop hela 22 personer som lyssnade spänt i nattmörkret. Vi får försöka igen.

 

Kursstart

Då vi fruktade regn och oväder ut på kusten valde vi att styra kosan åt falköpingshållet med bl.a. Mönarp och Hornborgasjöns utlopp i sikte då våren fågelkurs gick av stapeln. Deltagarna kunde hänga in den första tranan, sädgäss, mindre korsnäbb, fjällvråk jämte en del andra vårfåglar. Vi var 11 stycken som drog ut för att möta våren med vässade okular och varm dryck i termos. Det börjar röra på sig i naturen nu och visst spritter det i kroppen.

__________________________________________________________________________________