Säveån i utkanten av Alingsås har på senare tid blivit en fågellokal med sina omkringliggande
åkrar. Fåglar flyttar som de brukar längs ådalen, här kan de ibland stanna till. En
stor soptipp gör sitt till. Senaste nytillskottet brun glada 9-15/7 2009 gjorde lokalen mer
känd. Det går inte att räkna ut antal arter eftersom lokalen baxas in under superlokal
Alingsås, lokalens besöksantal är av en omfattning som kunde motivera att den bryts ut
och bli till egen lokal.
Obsar: http://www.artportalen.se/birds/uttag_obslista.asp?lokalid=111554&fromyear=2009&tomyear=2009