Tjurholmen


Göta älv är en betydande sträckled för flyttfågel vår och höst. Vid Älvängen finns en ö mitt
i älven, med broförbindelse från Bohussidan. Södra delen var förr en bra fågellokal med
häckande brushane (bild från Kreta) och jorduggla, naturreservat inrättades men saboterades
av dåvarande markägare som helt sonika plöjde upp området. Vadare och änder
kan dock fortfarande rasta längs stranden och sträck fortsätter som tidigare, om allt klaffar
ganska massivt. Går att studera från berg SV om holmen. 82 arter har rapporterats på
Svalan 1968-2009.
Obsar: http://www.artportalen.se/birds/uttag_obslista.asp?lokalid=73923&fromyear=2009&tomyear=2009