Anten
Denna stora sjö är bra rastställe för andfåglar hit åker jag på våren och ser storlom, smålom
och svärta, här ser jag hundratals skäggdoppingar på hösten. Är man flitig under
sommarsångartid kan man lyssna fram olika nattsångare, som flodsångare vid Gräfsnäs
30/5 1972. 91 arter rapporterade till Svalan år 1961-2009.
Obsar: http://www.artportalen.se/birds/uttag_obslista.asp?lokalid=20336&fromyear=2009&tomyear=2009