TALLBIT

Foto CJ

Inte mindre än 13 st ”Tallbit” höll under helgen till i brobackaområdet, upp mot Rågsjöbergen. Fredrik Åstrand fann dem i området på lördagen och vallfärden började.   

  Foto CJ

Flocken sökte föda i grantopparna där granskotten säkerligen var goda och gav näring.

  Foto CJ

Även under söndagen besöktes området frekvent av tillströmmande fågelskådare från olika delar av sverige och Tallbitarna fortsatte att äta, tillsynes ostörda. Synd på dåligt fotoljus och något för långt avstånd för ett bra förevigande.

 

CJ