Så var det ändå, inte en utan två, Stäpphökar (1k) i Rödene.

Bara en så'n sak...

Under tisdagen (6/9) har ett antal skådare strömmat till från olika håll för att se den underbara Stäpphöken jagandes över åkrar och ängar. Förmodligen första gången i Alingsås historia. Möjligen siktades fågeln redan i söndags då flera alingsåsskådare rapporterat "Stängshök" i området. Tony och Lars-Evert såg först en fågel som kunde vara Stäpphök, Eureka! Flera skådare åkte dit och såg även de fågeln som rapporterases som "Stängshök", svårbestämd alltså. Observationen fastställdes till slut som Blå Körrhök (1k). Det kan dock, nu med facit i hand, mycket väl varit Stäpphök även då. Det rör sig dessutom två unga Blåhökar i samma område och oservationerna kan alltså ha förväxlast och avfärdats som Blåhök. Sådant har hänt förr inom denna farsinerande sysselsättning. De nu aktuella observationerna är dock odiskutabla och skedde på förmiddagen vid halvtiosnåret då en individ siktades och "artades" av Mikael D vid travbana i Rödene. Något senare vid 10.30 stod två skådare (Micke o Christer) kvar där då de plötsligt hade var sin stäpphök i sina tuber. Den ena tog höjd och drog förmodligen iväg och den andra slog sig ner intill modelflygfältet. Detta medförde omedelbar förflyttning till Hjortkullen varifrån den sporadiskt siktats över fälten under hela dagen. Guldobs!

CJ