En liten påminnelse om medlemsbetalning.

Vi bestämde vid vårt första möte att vi var och en skulle betala en symbolisk summa av 100kr för att kunna täcka kostnader för diverse utgifter. Dessa består av bl.a kostnader för hyrd lokal, webregistrering och löpande utgifter etc. Några har betalat men de flesta verkar ha glömt av det. Ni som vet med er att ni inte betalt kan väl komma ihåg att göra det på..

Clearingnr:  83048, Alingsås Sparbank

Kontonr:     23 531 603-1

Glöm inte att fylla i vem betalningen kommer ifrån...

Registrera dig nu.

MVH

CJ och TN