Fågeltornskampen den 7 maj

Vi har anmält AOS till fågeltornskampen som kommer att genomföras lördagen den 7 maj mellan kl. 05:00 och 13:00. Under den tiden skall man från tornet försöka se så många arter som möjligt. ”Vårt” torn är naturligtvis fågeltornet i Nolhagaviken och alla som vill får naturligtvis komma och vara med.

Resultatet kommer att skickas in till Sof mellan 13:00 och 15:00 och slutsammanställningen kommer att vara klar redan kl. 17:00 samma dag, är det tänkt. I Finland gör man på liknande sätt och resultaten kommer att jämföras, alltså en något udda form av finnkamp.

Mer finns att läsa på Sof’s hemsida.

Ytterligare info inför Fågeltornskampen...

___________________________________________________________________________________________