Denna artikel (nedan) är en kopia av det som Viveka skriver i vårt forum. Jag väljer ändå att lyfta ut och publicera den som ren artikel så att ingen missar budskapet.

CJ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hej allihop!

Jag är ledsen att detta inlägg kommer lite sent, men jag har försökt skriva på Forumet ett par gånger utan att lyckas, även efter att problemet sades vara fixat.

Remisstiden för Programmet för Mjörnstranden håller på att rinna ut, sista dag för yttrande är 28 februari.

Jag håller i  'Arbetsgruppen för ett grönt Lövekulle' (även kallad 'Lövekullegruppen') som bildades för ungefär ett år sedan, som motvikt mot den totalt exploateringsinriktade 'Mjörnstrandsgruppen'. Åtminstone en av era medlemmar finns med i vår grupp, kanske flera. Vi representerar en rad olika intressen, från naturvårds- och friluftsintresserade till båtfolk och boende i området, men alla har en sak gemensam - vi är helt emot alla former av exploatering av Lövekulle.

Lövekullegruppen står bakom det yttrande, som finns utlagt på er hemsida i koncept, och vi kommer att skicka in det, i något reviderad form. Men eftersom vår grupp har en så pass bred sammansättning, måste vi lägga oss på en nivå i yttrandet, som är så pass allmän att alla i gruppen kan ställa sig bakom den. Vi räknar därför med att de grupperingar, som har ett specialintresse dessutom skickar in egna yttranden, som är mera detaljerade inom deras eget kompetensområde, även om de skulle vara representerade i Lövekullegruppen. Jag är rätt säker på att Naturskyddsföreningen och även Miljöpartiet, som båda har medlemmar i gruppen,  kommer att skicka in egna yttranden, och det vore bra om även Ornitologiska föreningen kunde göra det.

Ju flera yttranden, som kommer in, och ju större sakkunnighet sim ligger bakom dessa, desto större möjlighet att hävda bevarandeintressena och göra intryck på politikerna, som i slutändan ska ta besluten. Det är bara några dagar kvar, varav två är själva weekenden, så det är knappt om tid.

Visserligen kommer det att bli en chans till, när själva detaljplanen så småningom går ut på remiss, men ju tidigare synpunkterna kommer in, desto större chans att påverka.

Viveka Ramstedt

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------