Vindkraftverk i Kommunen

Kommunens översiktsplanerare och Stellan Andersson vill ha en träff ang vindkraft och fåglar med ortens fågelskådare. Två datum är föreslagna, den 19/10 kl 16.00 eller den 22/10, kl 17.00 på miljöskyddskontoret, Sveagatan 12. Det tycks luta åt den 22/10 på de svar vi fått hittills. De/den som känner sig manad och kan bistå med lite sakkunskap bör ta en kontakt med Stellan.

Mer info: Planförslaget

Stellan Andersson
Naturvårdsplanerare
Miljöskyddskontoret
Alingsås kommun
www.alingsas.se
Tel 0322- 61 62 50