Viveka Ramstedt skriver följande i ett utskick till Lövekullegruppen samt bifogar ett koncept till yttrande i frågan om Mjörnstranden. Detta förslag finns att läsa i artikeln, KONCEPT 2010-01-25
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hej igen!
Bifogat finns ett koncept till yttrande om programmet för Mjörnstranden, som några av oss satt ihop. Tyvärr kan jag inte bilägga kartorna, eftersom jag inte har dem i digital form, men jag hoppas att det är någorlunda läsbart ändå.
Förhoppningsvis kan gruppen ena sig om ett gemensamt yttrande efter diskussion och bearbetning. Jag tror t.ex att vi alla är emot bostäder i bokskogen - (eller över huvud taget bostäder mellan järnvägen och sjön). Men det finns andra delar av programmet som kan vara svårare att bli överens om.
De delar som känns speciellt besvärliga är vägdragningarna över det västra fältet, campingens vara eller inte vara och användningen av det östra fältet för odlingslotter och fritidslokaler. Även båthamnen och vinteruppläggningen innebär konflikter
Några konkreta frågor:
- Är majoriteten i gruppen för eller emot en bevarad och något utökad camping?
- Hur viktigt är det med en direktförbindelse mellan järnvägsbron och campingen?
- Hur viktigt är det att bevara de de öppna fälten som jordbruksmark, jämfört med andra krav på användning med anknytning till fritidsverksamhet?
- Hur pass realistiskt är det att förlägga en större del av vinterförvaringen av båtar till remsan mellan Lövekullevägen och järnvägen? - Går det över huvud taget att genomföra en utökad båthamn vid stenpiren?
- Vad är den lämpligaste användningen av fältet bakom Mjörnvallen?
Framför allt behövs input från båtfolket och Naturskyddsföreningen, men alla synpunkter är naturligtvis viktiga.
Tyvärr tror jag bara Motorbåtsklubben har representanter i gruppen, inte ASS.
Remissvaret måste vara inne senast 28 februari, vilket innebär att gruppen har drygt 3 veckor på sig för diskussioner och bearbetning av konceptet.
Synpunkter och ändringsförslag kan skickas till hela gruppen, eller bara till mig för samordning. Men förmodligen är det bäst om vi har en så öppen diskussion som möjligt.
Viveka
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Det går bra att nå Viveka på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.