Detaljplanering

Mjörnstranden

Här är lite ytterligare angående planerna för Mjörnstranden....

http://www.alingsas.se/plan&bygg/detaljplaner/mjornstranden/Mjornstranden.html