22 vindkraftverk planeras i Lärkeskog

Det är företagen Wallenstam Vindkraft Lärkeskogen AB och Vårgårdaföretaget Eulos Vind AB som nu projekterar för sammanlagt 22 vindkraftverk i ett skogsområde några kilometer nordväst om Alingsås.

Läs mer på Alingsås tidnings websida.......

http://www.alingsastidning.se/nyhet_visa.asp?id=5046&sidnamn=ALINGSÅS