- Visst vore det väl roligt med en liten hund eller katt. De finns ju så mycket bra hund- och kattmat att shoppa också. Det har vi ju sett på reklamen...

Ska vi inte ha en liten "jycke" att kommendera över, fot..., hit..., plats..., så ja duktig vove...

I en tid då det finns fler hundar än det finns hundägare är det naturligtvis också oerhört viktigt att just dessa hundägare tar ett ansvar för hur dess hundar rör sig i naturen. Ett effektivt sätt, som dock de flesta tycks ha glömt, är att hålla sin hund kopplad när den rör sig i naturen. Denna regel står det att läsa om i allas vår "allemansrätt" som ju är något som vi än så länge har förmånen att få ta del av. Denna rättighet kan komma att ändras med fördjupat engagemang i EU och med ökat slarv och ignorerande av innebörden i just denna rättighet. I allemansrätten står dessutom att man alltid ska hålla sin hund kopplad när man rör sig i naturskyddade områden som naturreservat etc. något som det slarvas med gång efter annan.

Nolhagaviken Foto DS.

En lösdrivande hund utgör nämligen en hotbild för det naturliga djurbeståndet och orsakar en helt onödig stress för fåglar och djur. Dessutom orsakar hundar, och katter med för den delen, mycket direkt skada på naturen då de i sin framfart trampar sönder och har ihjäl t.ex markhäckande fåglars ägg och ungar.

Det finns, har man sett i ökad omfattning, också hundägande fågelskådare som tar med sig sin hund ut på fågelskådning! Hur smart är det, jag bara frågar? Gott omdöme är något eftersträvansvärt och också något vi väl ska kunna begära av varandra och framförallt av de styrande i kommuner, landsting och stat. Ändå sker saker och tas beslut som man inte trodde skulle kunde ske i sammanhang det finns människor som vi borde kunna förlita oss på i just omdömesfrågan. Men inte då.

hundpromenad_i_Kongo

För en tid sedan byggde man er autostrada genom naturreservatet ”Kongo”. Kloss an till detta naturreservat anlade man dessutom en, hör och häpna, hundlekplats där hundar ständigt far omkring och skäller oavbrutet. Hundlekplatsen ligger dessutom inklämt mellan nämnda naturreservat och fågelskyddskyddsområdet i Nolhagaviken! Vad är det som går så snett när de får till sådana lösningar? Har de bara otur när de tänker eller vad är det?Kongoregler

Det bästa torde nog vara att vi var och en tar ett kollektivt ansvar och försökte plockade fram det där bondförnuftet, som vi säger oss besitta lite till mans, och tänker efter före vi fattar liknande beslut eller för den delen, skaffar ett husdjur som vi inte riktigt klarar att ta hand om. Eller att vi åtminstone använder samma förnuft till att på bästa sätt se till att husdjuren inte orsakar skada och störning på det naturliga beståndet.

 

 

Å så glöm aldrig...
”Det viktigaste vi har är miljön vi lever i.”
Ta hand och var rädd om den.

 

CJ