SEGER!!!

 

namnlöst 1

Gryning på rödeneplatån (foto: Christer Johansson)

 

Vi har en tid nu varit delaktiga i proteströrelsen mot etablering av vindkraftspark på Rödeneplatån där Rödene Vindkraft AB via advokatfirman Mannheimer Swartling drivit process och ansökan om etablering av vindkraftspark i det känsliga området.. Ett antal skrifter har författats utväxlats under tiden processen pågått och engagemanget har varit påtagligt från samtliga inblandade. Den 9/6 hade vi en rättsprocess med Mark- och Miljödomstolen där jag engagerat Roy Jansson från Alefjälls Naturskyddsförening som jag tidigare haft lite samarbete med i förhindrande av avverkning av känslig skogsmark, gjorde en saklig och stark insats. Han tillsammans med Nils Olof Borghed och Ove Holmberg (Kvarbegets BRF), Ingvar Andersson (SNF) m.fl. gjorde storartade insatser under dagen vilket nu bidragit till att vi nu kan stoltsera med ett beslut från Mark- och Miljödomstolen där RVAB:s tillståndsansökan avslås! Vi har bland annat redogjort för artförekomst av rödlistade och skyddsvärda fåglar i rödeneskogarna samt vår syn på vindkraftsetablering och på vilka följder en sådan skulle kunna få. Summa summarum så fick vi Mark- och Miljödomstolen att lyssna och förstå allvaret i ärendet och således fatta rätt beslut där det huvudskälet till avslaget är fiskgjusepopulationen på platån och de risker som vindkraftverken utsätter gjusarna för. RVAB har möjlighet att överklaga ärendet men med tanke på att även vindparken inom platåns SV delar (Lärkeskogen) fått avslag, är det föga troligt att ett överklagande ändrar gällande beslut.


TackorreFoto: Christer Johansson

Så naturvänner, rödeneskogarna är fortsatt till förfogande för era naturupplevelser och framförallt för djur och växter i området.

 

Tackar!

CJ