Ett viktigt domslut

 

 

När man läser om turerna artikeln Om ett viktigt domslut kan man bara fråga sig om Skogsstyrelsen och liknande organisationer som är satta att värna om våra naturtillgångar, faktiskt är just de som egentligen utgör det största hotat mot vår natur och miljö. Det hela känns som en allvarlig paradox som kanske borde ses över av myndigheterna så att "tänket" hos de beslutande harmonierar med det som, till syvende å sist, är förutsättningen för våra liv.

 

Byråkrater och tjänstemän,   ...SKÄRP ER!

 

Naturskyddsföreningen, ...TACK!