Muddring av Säveåns mynning

 

 

Säveåns utlopp i Mjörn behöver muddras. Detta bl.a för att ångbåten Herbert skall kunna komma ut i sjön. Denna muddring kommer dock att dröja då man misstänker att bottnen innehåller farliga miljögifter som kommer att frigöras vid en muddringen. Kommunen har anlitat en konsultfirma för provtagning av bottenmaterialet . Denna muddring kan naturligtvis komma att utgöra en risk för djur- och fågelliv i Nolhagaviken.

 

Läs mer artikeln i Lerums Tidning

 CJ