Muddring av säveåns mynning

 

 

Säveåns utlopp i Mjörn behöver muddras. Detta bl.a för att ångbåten Herbert skall kunna komma ut i sjön. Denna muddring kommer dock att dröja då man misstänker att bottnen innehåller farliga miljögifter som kommer att frigöras vid en muddring. Kommunen har anlitat en konsultfirma för provtagning av bottenmaterialet. Denna muddring kan givetvis utgöra en riskfaktor mot fågel- och djurliv i Nolhagaviken.

Läs mer artikeln i Lerums Tidning

CJ