Hur gör djur...?

En ofta intressent frågeställning beträffande djurriket. Det djur som alltsomoftast efterlämnar denna typ av spår bör nog ändå vara att betrakta som de mer oönskade varelserna i vår fauna. Dess spår kan ideligen ses på, ofta vackra, platser där den valt att inta sin föda men som synes är den inte kapabel att hantera sitt avträde. Ändå säger sig denna art, till vilket de aktuella individerna också tillhör, vara ansvarsfull och i stånd att kunna ta hand om vår miljö och natur på bästa sätt.

Hur just denna typ av varelser och individer lever i sina bohålor vore nog en lika intressant som möjligen skräckfylld upplevelse att ta del av. Kan vara ett projekt för ”National Geographic” eller ”BBC” att göra en 50-minutare på.

 

CJ