Rödeneskogarna (Rödeneplatån i Svalan)


Storskogar omger Alingsås på alla håll och kanter, området ut till Brobacka är ett stort
obrutet skogsområde att sträcka ut i. Här finns de på trakten gängse skogsfåglarna med
häckande fiskgjuse, här kan man se de lite mer skygga skogsfåglarna orre, nötkråka,
mindre korsnäbb och talltita på hemmaplan. Hade inget bra foto; visar Baståssjön 1967
med likartad miljö. Endast 62 arter rapporterade till Svalan år 1961-2009, där finns garanterat
flera arter om man letar. Björn Johansson leder ligan.
Obsar: http://www.artportalen.se/birds/uttag_obslista.asp?lokalid=94615&fromyear=2009&tomyear=2009