Ålandaström (Ålanda i Svalan)


Anten avvattnar mot Åsjön genom en liten bäck/å där strömstarar alltid funnits vintertid,
rekordet var 1/1 1961 med 37 ex… numera dock ensiffriga tal. Kungsfiskare sedd då och
då, senast vid Åsjön augusti 2009. Kvarndammen (foto 19720102) ovanför kvarnen ofta
öppen, med sångsvan, smådopping; alfågel och smalnäbbad simsnäppa har setts. 24
arter sedda Ålandaström (jag leder), 49 arter Kvarndammen (Mikael Danielsson leder).
Obsar: http://www.artportalen.se/birds/uttag_obslista.asp?lokalid=78704&fromyear=2009&tomyear=2009