Huvden


Två vassrika vikar söder om Sjövik med gammelekhage och åkermarker, på udden med
gammelekar häckar skogsduvor, vid en mosse norr om finns stjärtmes och mindre hackspett.
Vår och höst kommer flyttare förbi, västra Mjörn är ett bra flyttfågelstråk. Åkrarna
är rastställen för stora flockar småfågel. Parkera bil ute vid vägen eller vid grön prick, gå
gamla banvallen, vik av ner mot sjön efter bron och gå upp till ekhagen. Stövlar anbefalls.
169 arter rapporterade till Svalan för 1962-2009. Jag leder lokalligan knappt.
Obsar: http://www.artportalen.se/birds/uttag_obslista.asp?lokalid=75302&fromyear=2009&tomyear=2009