Hunseredsviken


Liten del av Öjaredsviken som går att nå på delvis samma vägar som leder till Hjällsnäsviken,
med litet fågeltorn, vassfåglar, på senare år hörs tranor trumpeta. Här har jag sett
blåhökshanen segla förbi i senhösten, detta är en plats för kontemplation och vila. Den
som gillar att sitta stilla i naturen en stund trivs här. Men även fåglar kan ses, 85 arter
rapporterade till Svalan för 1965-2009.
Obsar: http://www.artportalen.se/birds/uttag_obslista.asp?lokalid=19986&fromyear=2009&tomyear=2009