Numer är denn lilla godbit urdikad och i stora delar förstörd. Det är annars en bra lokal för rastande småfågel såsom blåhake, lärkor och sångare. Vi får se om den återhämtar sig och återigen blir en given skådarlokal.