Näset
Sträcket över västra Mjörn passerar dels snävt över Ålandapasset vid Brobacka, dels
passerar en del också på bredare front och längre österut. Studeras med fördel från en
väg (se foto) vid Näset, med vid utsikt över nejden och åkermarker med sånglärkor, snösparvar,
sädgäss och havsörnar vid lämpliga årstider. Obsar bakas in i "Näset Mjörnsjön".

162 arter rapporterade till Svalan åren 1963-2009.
Obsar: http://www.artportalen.se/birds/uttag_obslista.asp?lokalid=845&fromyear=2009&tomyear=2009