Där Mjörn möter Åsjön är vattnet nästan alltid öppet vintertid, med en del änder, klassisk
salskraklokal (7 ex 2007), numera med massor av betande grågäss, kanadagäss och
sångsvan på omkringliggande åkrar vintertid. Klassisk sträckräkningslokal under en lång
följd av år, 1968-1975 i mer organiserad form på Räkneberget, på våren på Vårberget
ovanför Naturum. 177 arter rapporterade till Svalan för 1960-2009. Jag leder lokalligan.
Obsar: http://www.artportalen.se/birds/uttag_obslista.asp?lokalid=161&fromyear=2009&tomyear=2009