Kalender

April 2019
M Ti O To F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Today0
Total91825

VINGA   Vinga-2.jpg

I helgen gick VGOF:s årliga höstutflykt till Vinga av stapeln. Sju av deltagare var från Alingsås, ett idogt gäng som trots vindar från fel håll ändå lyckades skrapade ihop hela nittiotvå arter plus ett par obestämda förbiflygande. Alingsåsarna hittade bl.a en Hornuggla som tagit skydd för vinden i en klippskreva.

På det hela taget en helt ok helg på VG:s yttersta skär. Obs-listan finns att beskåda här nedan.

 Hornugla.jpg

Ärtsångare, Gråsiska, Kråka, Sjöorre, Svartmes, Bergfink, Gråtrut,
Kungsfågel, Skata, Svärta, Björktrast,
Gräsand, Kustlabb, Skogsduva, Sånglärka
Blå kärrhök, Grönfink, Kustpipare, Skrattmås, Sädesärla, Blåmes, Grönsiska,
 Kärrsnäppa, Skäggdopping, Sävsparv
Bläsand, Gulsparv, Ladusvala, Skärpiplärka, Talgoxe, Bofink, Gärdsmyg, Lappsparv,
Smålom, Taltrast,Brun kärrhök, Havssula,
Ljungpipare, Småskrake, Tobisgrissla
Buskskvätta, Havstrut, Lärkfalk, Sparvhök, Toppskarv, Dubbeltrast, Hornuggla, Lövsångare, Stare, Tordmule, 

Dvärgbeckasin, Hämpling, Mindre korsnäbb, Steglits, Tornfalk,  Ejder, Jorduggla, Pilfink, Stenfalk, Trädpiplärka,  Enkelbeckasin, Järnsparv, Pilgrimsfalk, Stenskvätta, Tundratrut/silltrut, Fiskmås, Kanadagås, Ringduva, Storlabb, Vattenrall, Forsärla, Kaja, Rödhake, Storskarv, Vigg, Gransångare, Kentsk tärna, Rödstjärt, Större hackspett, Ängspiplärka, Gravand, Knipa, Rödvingetrast, Större korsnäbb, , Grågås, Knölsvan, Sillgrissla, Större strandpipare, , Gråhäger, Koltrast, Silltrut, Svarthätta

Sol

/CJ