Kalender

Februari 2019
M Ti O To F L S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Today10
Total1003447

Kampen om Rödeneplatån går vidare

 

En ytterligare ansträngning görs nu av en grupp motståndare till etableringen av vindkraft på Rödeneplatån. Gruppen består av boende, naturvänner, Ale naturskyddsförening, AOS i form av mig m.fl. Stora naturvärden står på spel jämte audiell och visuell förorening av landskapet. Den lokala faunan liksom lufthavet Rodenetrana 1
där stora mängder flyttfågel rör sig höst och vår hotas återigen av kommersiella intressen trots att alla vet om hur viktigt det är att värna mångfalden i naturen om vi ska kunna rädda denna vår enda värld. De stora fåglarna som Kungsörn, Havsörn, Vråkar och Fiskgjuse hotas att slås sönder tillsammans med Tranorna under flytt som sträcker rikligt över platån. Detta får inte ske. Områden som Rödeneplatån och Risveden m.fl. borde istället vara föremål för naturskydd i form av nationalpark och ekopark snarare än exploateringområde.

Tänk er ett sammanhängande orört skogsområde baserat på Risveden och Rödeneplatån där en mångfald och artrikedom borgar för överlevnad och framtidssäkring istället för dränering och resurstömning. Ett områke son säkrar framtiden för alla arter i naturen. För att inte tala om vad ett sådant område skulle kunna ge oss individer i form av avkoppling, harmoni och rekreation. Som människa måste vi ta vårt ansvar och faktiskt slå vakt om och värna naturområdena om vi ska kunna ha en framtid utan klimathot, förgiftningar och utarmning av skog och jord här på vår enda planet. LITE INSPIRATION

Arbetsgruppen mot vindkraften är nu kallade till ett möte med Mark-& Miljödomstolenden 8/6 för vidare överläggningar.

Tranhane trumpetar efter honan vin Föbosjöarna i Rödeneskogarna

Foto: Christer Johansson

/CJ